Alle nieuwsberichten

Meer capaciteit voor zonnepanelen in de Noordoostpolder

/

De gemeente Noordoostpolder ontwikkelt zich in een rap tempo. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Noordoostpolder mogelijk te maken, zijn Liander en gemeente in gesprek om plannen, mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Op verschillende locaties gaat de netbeheerder de komende jaren dikkere kabels leggen, elektrische installaties versterken en nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen. Naast de opmars van zonnestroom is volgens Liander ook de opkomst van elektrisch vervoer een extra factor die de vraag naar elektriciteit versterkt. De lange doorlooptijden van de aanleg van onder meer elektriciteitsverdeelstations zijn een extra complicerende factor.

Overzicht maatregelen
De volgende maatregelen worden en zijn in Noordoostpolder genomen:

  • Om Ens van meer elektriciteit te kunnen voorzien, is in 2018 een nieuwe elektriciteitskabel van Emmeloord naar Ens gelegd. Daarnaast wordt de bouw van een nieuw elektriciteitsverdeelstation voorbereid.
  • Om Urk van meer elektrisch vermogen te kunnen voorzien, gaat Liander extra installaties bouwen in Emmeloord en Urk. De planning is om de uitbreiding van elektriciteitsverdeelstation Emmeloord in 2022 af te ronden en in 2023 de bouw te starten van een nieuw elektriciteitsverdeelstation op Urk.
  • Om de kwaliteit van het elektriciteitsnet rond Espel te verbeteren, herstructureert Liander het transportnetwerk en bouwt de netbeheerder een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Tollebeek.
  • In het noorden van de Noordoostpolder liggen uitzonderlijk lange elektriciteitskabels die minder geschikt zijn voor teruglevering van grote hoeveelheden zonnestroom en de toenemende vraag naar elektrisch vermogen. Om meer klanten zonne-energie te kunnen laten terugleveren, legt Liander een extra elektriciteitsnet aan dat gevoed wordt vanuit het elektriciteitsverdeelstation in Lemmer.
  • Ook voor Marknesse/Vollenhove is Liander bezig met het uitwerken van plannen om de netcapaciteit te versterken.

Wilt u weten wat deze maatregelen voor uw bedrijf betekenen? Lees onze case en neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.