Alle nieuwsberichten

GB Steel Group door Lloyd’s gecertificeerd voor ISO 14001:2015

En weer hebben we een fantastische mijlpaal bereikt!

15 mei jongstleden heeft de laatste audit plaatsgevonden op ons milieumanagementsysteem. Dit systeem werd onafhankelijk beoordeeld door de daarvoor geaccrediteerde organisatie Lloyd’s. Met trots kunnen we melden dat we geslaagd zijn voor deze audit! Dit betekent dat GB Steel Group met de vestigingen Kampstaal, Kamplacon, Nauta en Vossebelt het ISO 14001:2015 certificaat heeft ontvangen waaruit blijkt dat we goed bezig zijn om nadelige milieueffecten te beperken.

CO2-uitstoot

De belangrijkste doelstelling van ons milieumanagementsysteem is het terugdringen van onze CO2-uitstoot met een kleine 40% in 2020. De overheid heeft zelf 20% als doelstelling voor Nederland, maar wij nemen alleen genoegen met een verdubbeling hiervan. We bereiken dat vooral door zonnepanelen, zuinigere LED verlichting en dito auto’s in te voeren. Maar minstens zo belangrijk is het vergroten van het bewustzijn bij onze medewerkers, alsook bij externe belanghebbenden. Dit is gelukkig niet altijd meer nodig, daar steeds meer klanten alleen zaken willen doen met bedrijven die ISO 14001 gecertificeerd zijn. We zijn trots dat wij nu tot die groep behoren!

Familiebedrijf

Als familiebedrijf richten we ons op de lange termijn en daarin heeft ook ons milieu de aandacht. Een gezondere leefomgeving heeft overal invloed op, ook op de economie en dus op ons bedrijf. Omgekeerd hebben wij ook invloed op een gezondere leefomgeving. Want die betere toekomst begint nog steeds bij jezelf. We dagen ook graag anderen uit om hun milieubeleid onder de loep te nemen, bijvoorbeeld met onze diensten op het gebied van zonnepanelen.

Wie volgt?